A webshop-ban sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsuk Vásárlóinknak. További információért kattintson az Adatvédelmi nyilatkozat menüpontunkra. A Blueberry-Webshop a Facebook remarketing rendszerét is használja, melynek alapja, hogy a Webshop oldalaira érkező látogatókat, vásárlókat később a Facebook oldalain személyre szabott hirdetésekkel kereshessük fel.

Nyereményjáték szabályzat

Superfoodok kívül-belül: Nyerj prémium natúrkozmetikum mellé egészségtámogató Vegnum-csomagot!

 

 

Facebook nyereményjáték szabályzat 2023


 

A Játékban való részvétel, a Játék jelen hivatalos szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) automatikus elfogadását jelenti.

Játékban résztvevő személyek a továbbiakban: Játékos/Játékosok.

 

1. A játék szervezője

A Játék lebonyolításával, szervezésével és adatkezeléssel összefüggő feladatokat a Blueberry-Cosmetics Kft. (1033 Budapest, Huszti út 35. GARUDA Irodaház fsz.), mint lebonyolító (a továbbiakban: Lebonyolító, Szervező, Adatkezelő) látja el.

 

2. A Játék időtartama

A Játékosoknak a Játékba kerülésre 2023. augusztus 1 napjától 2023. augusztus 8. napja között van lehetősége.

 

3. A Játékba kerülés feltételei

A Játék meghirdetése a https://www.facebook.com/blueberrycosmetics Facebook közösségi portál felületén történik. A Játékban történő részvétel önkéntes.

A Játékban annak időtartama alatt, azon cselekvőképes személyek vesznek részt, akik a Blueberry-Cosmetics facebook oldalon (https://www.facebook.com/blueberrycosmetics), 2023. augusztus 1. napján közzétett NYEREMÉNYJÁTÉK! bejegyzést like-olják és alatta kommentben megírják mely nyereménynek örülnének a legjobban.

A játékban való részvételből kizárjuk azokat a Játékosokat, akik a Facebook regisztrációjuk során nem valós, vagy nem a saját személyes adataikat használták fel, továbbá a játékból ki van zárva a Szervező, az Adatfeldolgozó, dolgozói és mindezen személyek közeli hozzátartozói.

A Játékos elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező Játék elérhetőségét a Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

A Játékos azáltal, hogy részt vesz a Játékban, automatikusan elfogadja az ezen Szabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

 

4. A nyeremény

A játék nyereménye 1 db Superfood ajándékcsomag (a csomag tartalma: 1 db VEGNUM MULTI D-PLUS, 1 db VEGNUM ENERGY-D, 1 db VEGNUM SILVER 50+, 1-1 csomag NUTRI FRUITS ashwagandhával, vassal, előflórával, 1 db oOlution Keep Kool dezodor, 1 db oOlution Hello Sunshine napolaj )

Amennyiben a véletlenszerűen kiválasztott nyertes nem tudja átvenni a nyereményt, helyébe pótnyertes lép, akinek a kiválasztása szintén sorsolással történik.

A nyereményhez tartozó adófizetési kötelezettséget – amennyiben van – a Szervező viseli.

 

5. A nyertesek kiválasztása

A nyereménysorsolás véletlenszerű kiválasztással történik applikáció segítségével. A sorsolás során egy nyertes kerül kiválasztásra. A nyertest a sorsolást követően 2023. augusztus 10. napján a https://www.facebook.com/blueberrycosmetics Facebook közösségi portál felületén tesszük közzé. Mivel Szervező a játékban részvevőkhöz elérhetőséggel nem rendelkezik, így a játékosoknak kell figyelni az eredményhirdetést. A nyertesnek a nyeremény átvételének  időpontegyeztetéséhez szükséges információk miatt a Blueberry-Cosmetics-Kft.-vel privát üzenetben kell felvennie a kapcsolatot Facebook vagy Messenger alkalmazás használatával. 

A sorsolás időpontja: 2023. augusztus 10.

 

6. A nyeremények átadása

A nyeremény a nyertes kapcsolatfelvételét követően 7 napon belül kerül átadásra. Amennyiben a nyertes 3 napon belül nem jelentkezik privát üzenetben a nyeremény átvétele érdekében, vagy nem kíván élni a nyereménye felhasználásával, úgy pótnyertes kiválasztására kerül sor az 5. pontban leírtak szerint.

A nyeremény készpénzre vagy egyéb tárgyi nyereményre nem váltható át. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékban tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. Közönséges vagy sértő kifejezések használata a Facebook poszthoz fűzött kommentekben a nyereményre való jogosultság automatikus elvesztését vonja maga után. A játékos köteles együttműködni a nyeremény átvételében. Amennyiben a nyeremény átvétele a játékos késedelme vagy hibája miatt nem valósul meg, a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

7. Egyéb szabályok

A Szervező bármikor kiegészítheti vagy módosíthatja a Játékot részben, vagy egészben bármilyen technikai, kereskedelmi vagy működési okból kifolyólag.

A Szervező nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. Az esetleges elírásokért és nyomdai hibákért a Szervező felelősséget nem vállal.

Jelen Szabályzatra a magyar jog előírásai az irányadóak.

A Facebook a megvalósításához nem nyújtott semmilyen segítséget, és vállaljuk, hogy a Facebook igénybe vételével végzett promóciónkat saját kockázatunkra használjuk. Facebookon végzett promóciók a Facebook teljes körű mentesítése minden jelentkező igény vagy résztvevő részéről történő igény mentesítésével történik.

A promóciónkat a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és nem kapcsolódik a Facebookhoz.

 

8. Az adatok kezelése és védelme

A Játékos a Játékban való részvétel tényével önként, kifejezetten és minden további feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az adatait a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett a Szervező, mint adatkezelő kezelje és mint adatfeldolgozó feldolgozza.

Az adatkezelés célja, hogy a Szervező a jelen Játékot lebonyolítsa. Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat bizalmasan kezeli, azokat a Játék lezárultát követően – kivéve a jogszabályok által előírt adatkezelés eseteit, mint pl. nyeremények utáni adó- és járulékfizetés – 90 nappal törli.

A jóváhagyó és/vagy marketing célú hozzájáruló nyilatkozatát a Játékos bármikor korlátozás és indoklás nélkül visszavonhatja az info@blueberry-web.hu e-mail címen. A hozzájárulás visszavonásakor a pontosabb beazonosítás érdekében a regisztráció során megadott adatok közlése kötelező. Szintén a fenti címeken kérhető az adatok helyesbítések, kiegészítése, vagy tiltható meg azok további kezelése. 

Budapest, 2023. július 26.

 

Blueberry-Cosmetics Kft.

Az oldal tetejére